Blue Dark Socks

Nylon, Worsted Wool, Stretch Nylon