Blue Dark Socks

Nylon, Merino Wool, Stretch Nylon