Blue Dark Socks

Merino Wool, Stretch Nylon, Spandex