Blue Dark Socks

Merino Wool, Polyester, Stretch Nylon