Blue Dark Socks

Elastic, Thermolite, Stretch Nylon