Blue Dark, Red, Khaki, OrangeSocks

Blue Dark, Red, Khaki, Orange