Blue Dark, Red, Khaki, BlackSocks

Blue Dark, Red, Khaki, Black