Blue Dark, Purple, KhakiSocks

Blue Dark, Purple, Khaki