Blue Dark, Pink, Khaki, OrangeSocks

Blue Dark, Pink, Khaki, Orange