Blue Dark, Orange, Khaki, BlueSocks

Blue Dark, Orange, Khaki, Blue