Blue Dark, Orange, Blue, KhakiSocks

Blue Dark, Orange, Blue, Khaki