Blue Dark, Khaki, Red, OrangeSocks

Blue Dark, Khaki, Red, Orange