Blue Dark, Khaki, Grey Dark, BlackSocks

Blue Dark, Khaki, Grey Dark, Black