Blue Dark, Khaki, Blue, OrangeSocks

Blue Dark, Khaki, Blue, Orange