Blue Dark, Khaki, Blue, Grey DarkSocks

Blue Dark, Khaki, Blue, Grey Dark