Blue Dark, Khaki, Blue, BrownSocks

Blue Dark, Khaki, Blue, Brown