Blue Dark, Khaki, Black, BlueSocks

Blue Dark, Khaki, Black, Blue