Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Blue Dark, Khaki, Black