Blue Dark, Blue, Khaki, OrangeSocks

Blue Dark, Blue, Khaki, Orange