Blue Dark, Blue, Khaki, Grey DarkSocks

Blue Dark, Blue, Khaki, Grey Dark