Blue Dark, Blue, Khaki, GreySocks

Blue Dark, Blue, Khaki, Grey