Blue Dark, Blue, Khaki, BlackSocks

Blue Dark, Blue, Khaki, Black