Blue Dark, Black | Stretch Nylon, Insulating Hollow Core PolyesterSocks

Blue Dark, Black | Stretch Nylon, Insulating Hollow Core Polyester