Blue Socks

Stretch Nylon, Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend