Blue Socks

Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend, Polyester, Spandex