Blue, White, Grey Dark, GreySocks

Blue, White, Grey Dark, Grey