Blue, Pink, Khaki, Blue DarkSocks

Blue, Pink, Khaki, Blue Dark