Blue, Khaki, Orange, Blue DarkSocks

Blue, Khaki, Orange, Blue Dark