Blue, Khaki, Grey DarkSocks

Blue, Khaki, Grey Dark