Blue, Khaki, Grey, Blue DarkSocks

Blue, Khaki, Grey, Blue Dark