Blue, Khaki, Blue Dark, RedSocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Red