Blue, Khaki, Blue Dark, OrangeSocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Orange