Blue, Khaki, Blue Dark, Grey DarkSocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Grey Dark