Blue, Khaki, Blue Dark, GreySocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Grey