Blue, Khaki, Blue Dark, BrownSocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Brown