Blue, Khaki, Blue Dark, BlackSocks

Blue, Khaki, Blue Dark, Black