Blue, Khaki, Black, Blue DarkSocks

Blue, Khaki, Black, Blue Dark