Blue, Grey Dark, Purple, KhakiSocks

Blue, Grey Dark, Purple, Khaki