Blue, Grey Dark, Khaki, Blue DarkSocks

Blue, Grey Dark, Khaki, Blue Dark