Blue, Grey Dark, Khaki, BlackSocks

Blue, Grey Dark, Khaki, Black