Blue, Grey Dark, Black, WhiteSocks

Blue, Grey Dark, Black, White