Blue, Grey, White, Grey DarkSocks

Blue, Grey, White, Grey Dark