Blue, Grey, Khaki, Blue DarkSocks

Blue, Grey, Khaki, Blue Dark