Blue, Grey, Grey Dark, WhiteSocks

Blue, Grey, Grey Dark, White