Blue, Blue Dark, Khaki, GreySocks

Blue, Blue Dark, Khaki, Grey