Blue, Blue Dark, Grey Dark, KhakiSocks

Blue, Blue Dark, Grey Dark, Khaki