Blue, Black, Khaki, OrangeSocks

Blue, Black, Khaki, Orange