Blue, Black, Khaki, Blue DarkSocks

Blue, Black, Khaki, Blue Dark