Blue, Black, Grey Dark, WhiteSocks

Blue, Black, Grey Dark, White