Black Socks

Thermolite, Stretch Nylon, Merino Wool